[Giới Thiệu] HOẠT ĐỘNG ÔN TUYỀN
Hoạt động Ôn Tuyền diễn ra vào các khung giờ: 12g00 – 12g30, 18g00 – 18g30, mỗi ngày 2 lần.
Đến giờ, người chơi về Tử Tiêu Thành, bơi suối, sẽ nhận được EXP, các cấp Vip cao có thể nhận thưởng thêm % EXP.
Song Tu: trong khi “bơi”, người chơi có thể Song Tu với người chơi khác, cùng cưỡi trên thuyền, nhận thêm nhiều EXP.Bắt cá: Khi đang đi Ôn Tuyền, người chơi có thêm tính năng Bắt cá:Có thể Thả mồi Miễn phí, sử dụng KNB Khóa, hay KNB không khóa, mồi càng giá trị, nhận được càng nhiều vật phẩm, bao gồm: Đan Hoàn Hồn, Lệnh Tiên Nữ, Đá Cương Hóa Trang Bị.

Tải game qua điện thoại