[Giới thiệu] HOẠT ĐỘNG TRANH BÁ BANG


1. Hoạt động gồm 2 trận doanh công và thủ, đánh bại NPC Tướng Quân. Trở thành phe thủ có thể nhận thưởng phe thủ.

2. Cá nhân đánh bại quái và NPC Tướng Quân có thể nhận điểm cá nhân. Điểm cá nhân càng cao, điểm bang càng cao.

3. Kết thúc còn NPC Tướng Quân, bang có thể nhận thưởng nhiều điểm bang.

Bang điểm cao nhất có thể nhận thưởng cuối cùng.

Tải game qua điện thoại