[Hướng Dẫn] CHỢ
Tử Thanh Song Kiếm cho phép người chơi đăng đồ, vật phẩm, trang bị của mình lên Chợ trong game, tùy ý đặt giá theo ý mình trong tầm giá giới hạn. Nhân vật phải đạt cấp 50 mới được phép sử dụng Chợ.Nhấn vào biểu tượng Nhân vật, các nút tính năng hiện ra, nhấn Chợ. Lưu ý: cấp độ 50 mở tính năng Chợ.Người chơi chọn vật phẩm muốn bán, chọn số lượng, giá bán, và “Xác nhận”. Vật phẩm sẽ treo trên chợ trong vòng 24h. Hết thời gian chưa được mua, sẽ gỡ xuống về túi nhân vật.

Tải game qua điện thoại