[Hướng Dẫn] ĐÔI ĐỒ PHỔ CAM


Để có được những món trang bị Cam – Tuyệt Thế trang bị, trang bị hiện tại của bạn phải có phẩm chất Chí Tôn – màu Tím. Sử dụng cuốn Đồ Phổ Cam để tăng phẩm chất trang bị lên Tuyệt Thế trang bị


.Huynh tỷ cũng có thể tham gia Phụ bản Tổ đội, cày đồ thu nhập các mảnh “Tượng”, “Hổ”, “Dương”, “Ngưu”, mỗi thứ 4 cái để lấy cuốn tăng phẩm trang bị Cam.
Tải game qua điện thoại