[Hướng dẫn] TĂNG CẤP KỸ NĂNG
* Yêu cầu: đủ sách kỹ năng tương ứng.

* Hướng dẫn tiến bậc:
B1: Chọn giao diện vật mình muốn tăng kỹ năng, chọn kỹ năng muốn tăng cấp.B2: Chọn tăng cấp để tăng kỹ năng.*Lưu ý: Cấp càng cao càng sủ dụng nhiều sách kỹ năng, "Tiên Khí" không có kỹ năng.

Tải game qua điện thoại