[Hướng dẫn] TẠO NHÂN VẬT

Sau khi tải và cài đặt TỬ THANH SONG KIẾM , lần vào game đầu tiên, bạn chờ thiết bị download thêm dữ liệu trong khoảng 3-4 phút (thời gian tải nhanh hay chậm tùy thuộc vào kết nối mạng Internet, nên sử dụng wifi với lần đăng nhập game đầu tiên).

MÀN HÌNH TẠO NHÂN VẬT:

 

Nhân vật Kiếm Cơ

 

Nhân vật Kiếm Thần

1: Chọn 1 trong 2 class nhân vật gồm: Kiếm Cơ hoặc Kiếm Thần.

2: Nhập tên nhân vật mà bạn muốn với kí tự từ a-z, số từ 0-9, không quá 12 ký tự. Tên nhân vật không kí tự đặc biệt và không có khoảng cách .

3: Bấm vào Chiến Đấu để bắt đầu chơi game.

Tải game qua điện thoại